Nevrodynamiske tester

Nevrodynamiske tester er beskrevet i litteraturen siden slutten av 1800-tallet. E.C.Lasègue beskrev testen som kalles Lasègues prøve eller Straight Leg Raise, SLR i 1884. Etter dette har det kommet til nevrodynamiske tester både for over- og underekstremitetene. SLR har det vært forsket forholdsvis mye på, mens de mindre kjente nevrodynamiske testene for Plexus brachialis og overekstremitetene har det knapt vært gjennomført studier på.

Det er altså stor variasjon i dokumentasjonen og den forskningsbaserte kunnskapen som finnes for de forskjellige  testene. Likevel oppleves de fleste nevrodynamiske testene som svært nyttige i klinisk undersøkelse av pasienter hvor det mistenkes påvirkning av nevrogent vev.

 

MEDIANUS NEVRODYNAMIKK TEST 8

I Body Examination har vi beskrevet Straight Leg Raise (SLR) og Slump test for N. Ischiadicus undersøkelse og vi har beskrevet Femoralis nevrodynamikk test/ Prone Knee bend for N. Femoralis undersøkelse. Alle disse tre nevrodynamikk bør inkluderes rutinemessig i undersøkelse av pasienter med korsryggsmerter og mistanke om radiculopati.

For overekstremitetene har vi beskrevet N. Medianus nevrodynamikk test (MNT), som også kan brukes for å teste i forhold til affeksjon av Plexus Brachialis, N. Radialis nevrodynamikk test (RNT) og N. Ulnaris nevrodynamikk test (UNT). Vår personlige erfaring, som også støttes av noen studier, er at MNT er sensitiv for radiculopati i overekstremitetene, og at testen er svært nyttig i rutinemessig undersøkelse av pasienter med cervicale plager og mistanke om radiculopati. Vi anbefaler også at testen brukes ved symptomer/ plager i skulerbue og overextremitetene. Testen er forholdsvis sensitiv, og er spesielt egnet for å utelukke radiculopati, siden det ved negativ test er lite trolig at cervical radiculopati er årsak til pasientens plager. RNT og UNT er mindre sensitive, men trolig mer spesifikke enn MNT. Det foreligger dessverre svært begrenset forskningsbasert kunnskap om disse testene og de bør derfor tolkes med varsomhet.

Det finnes også andre nevrodynamiske tester beskrevet av Shacklock og Butler, men disse foreligger det svært begrenset dokumentasjon for, og mange av dem blir så spisfindige og vanskelig å utføre at det kan stilles spørsmål med hvor egnet de er i vanlig klinisk praksis og bruk.

Les mer om de nevrodynamiske testene på www.bodyexamination.no/tag/nevrodynamikk.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.