About

Body Examination er utviklet og eies av Body Examination AS.
Ansvarlig redaktør er manuellterapeut Roar Syltebø.

Alt innhold på Body Examination er beskyttet av åndsverksloven og reproduksjon eller videreformidling uten samtykke er forbudt ved norsk lov.

Det er manglende konsensus i og mellom de forskjellige fagmiljøene og fagtradisjonene innen undersøkelse og diagnostisering av bevegelsesapparatet. I Body Examination er det tatt utgangspunkt i fagtradisjonen i norsk manuellterapi. Dette har påvirket de beskrivelsene og  tolkningene som er gjort av testene og diagnosene  i nettstedet. Dette gjelder spesielt der det er manglende forskningsbasert kunnskap og tolkningene er tradisjons– og erfaringsbaserte.

Body Examination fraskriver seg ethvert ansvar for bruk og tolkning av innholdet i nettsidene. Bruker må gjøre sine egne faglige vurderinger basert på gjeldende fagnorm og tilgjengelig dokumentasjon.