Nye ryggtester

Vi har nå publisert repeterte bevegelser og segmentelle mobilitetstester for korsryggen. Disse to gruppene av tester befinner seg på hver sin ende av skalaen i forhold til forskning og utbredelse i Norge.

Bevegelsespalpasjon med de spesifikke, segmentelle testene er en viktig del av norsk manuellterapi tradisjon og undervises både på skolene og diverse kurs. Det finnes likevel forsvinnende lite forskning som støtter bruken av disse testene. Repeterte bevegelser er derimot lite brukt i undersøkelse og behandling her hjemme, men det er gjort en rekke studier som støtter bruken av repeterte bevegelser. Mange av studiene holder også en svært høy standard, noe som gir grunn til å stole på konkusjonene i dem.

De segmentelle testene for korsryggen er:

Segmentell mobilitet lumbal fleksjon

Segmentell mobilitet lumbal extensjon

Segmentell mobilitet lumbal Lateral fleksjon

Segmentell mobilitet lumbal rotasjon

I tillegg brukes

Leddspill lumbalt sideliggende

Leddspill lumbalt fremliggende

Springing test

De repeterte bevegelsene som kan brukes i undersøkelse av korsryggen er

Repetert liggende bakoverbøy

Repetert liggende fleksjon av columnal

Repetert stående bakoverbøy

Repetert stående fremmoverbøy

Repetert sidebøy

Alle disse repeterte bevegelsene kan brukes for å undersøke om pasientene har smerter og symptomer som sentraliseres eller periferiseres, eller som ikke påvirkes av repeterte bevegelser. Dette kan være svært nyttig for å avgjøre om diskogen affeksjon er en faktor i forhold til pasientens plager og for å legge en behandlingsplan.

Les mer om både segmentelle tester og repeterte bevegelser i artikkelen for hver enkelt test.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.