Subscapularis Ultralydundersøkelse

Ultralydundersøkelse av skulderen kan være svært nyttig som suplement til klinisk undersøkelse av skuldren. Mange av tilstandene som gir skulderplager kan visualiseres godt ved hjelp av ultralyd, og undersøkelsen kan dermed være svært nyttig både i diagnostikk og for å avklare hva som er beste behandlingsvalg for den enkelte pasienten.

Indikasjon

Ultralydundersøkelse av m. subscapularis bør brukes som en del av standard ultralydundersøkelse av skuldra. Undersøkelsen bør brukes som et suplement til kliniske tester for skulder.

 

Ultralydundersøkelse av subscapularis er produsert i samarbeid med Ultralyd trøndelag. Du finner mer informasjon om ultralydundersøkelse på deres nettside.

OBS: Filmen har lyd.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.