AC-ledd Ultralydundersøkelse

Ac-leddet er en overfladisk struktur. Ultralyd egner seg derfor godt i diagnostisering av leddet. Blankstein (2005) argumenterer for at man enkelt kan påvise en hevelse i ledd og leddkapsel, irregularitet i benflatene, dislokalisering av leddet og måle avstanden mellom leddflatene (Blankstein et al., 2005).

Indikasjon

Ultralydundersøkelse av AC-leddet er indisert ved lokaliserte ventrale skuldersmerter eller andre anamnestiske eller kliniske funn som gir misstanke om AC–ledds patologi. Undersøkelsen bør brukes som et suplement tilet testbatteri bestående av flere AC–leddstester og som en del av en helhetlig undersøkelse.

Utførelse

Undersøkelsen gjøres med pasienten sittende på benken.

OBS: Filmen har lyd.

Tolkning

Ac-leddet er en overfladisk struktur. Ultralyd egner seg derfor godt i diagnostisering av leddet. Blankstein (2005) argumenterer for at man enkelt kan påvise en hevelse i ledd og leddkapsel, irregularitet i benflatene, dislokalisering av leddet og måle avstanden mellom leddflatene (Blankstein et al., 2005).

Klinisk finnes ofte lokal ømhet/ palpasjonsømhet og hevelse i leddet. AC leddet kan blant annet gi smerte ved artritt eller artrose, eller etter traume. Ac-ledds affeksjon gir primært en lokalisert skarp eller verkende smerte (Bayam et al., 2011; Gerber et al., 1998)

Under ultralydundersøkelsen ser man etter hovenhet i omslagsfolden, påleiringer på leddkantene (som tegn på artrose), og man ser etter patologisk hyperemi i og rundt kapselen (Bianchi and Martinoli, 2007; Jacobson, 2012). Strobel og kolleger (2003) fant at det var en signifikant sammenheng mellom hypertrofi av leddkapsel og smertelette ved diagnostiske blokader i AC-leddet. Strobel og kolleger diagnostiserte kapselhypertrofi med MR, men det er rimelig at man kan gjøre de samme funn ved Ultralydundersøkelse av leddet (Strobel et al., 2003).

Dynamiske stresstester kan benyttes samtidig, for eksempel horisontal adduksjon.  Husk også at undersiden av AC leddet kan bli irritert ved subacromiale tilstander, men dette kan ikke ses på ultralyd, fordi man ikke ser gjennom ben.

AC leddsinjeksjoner gis som regel ultralydveiledet fra laterale mot medialt (i plan med proben), og xylokain diagnostisk eller kortison terapeutisk er det mest vanlige, men Hyalorun viscosupplement brukes også av og til.

Body Examination anbefaler følgende bruk av AC-ledds undersøkelse med ultralyd

  • Ultralydundersøkelse av AC-leddet bør brukes som et suplement til klinisk undersøkelse.
  • Ultralydundersøkelse av AC-leddet kan inkluderes i standard undersøkelsesprotokoll for skulder.
  • Affeksjon av AC-leddet kan gi kapselhypertrofi og påleiringer som kan synes ved ultralydundersøkelsen. Økt væskenivå i leddet kan tyde på AC-leddsaffeksjon eller affeksjon av skulderleddet.

Referanser

 

Filmene om ultralydundersøkelse er produsert i samarbeid med Ultralyd Trøndelag. Du finner mer informasjon om ultralydundersøkelse på deres nettside.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.