Akilles Lengdesnitt Ultralydundersøkelse

Undersøkelsen er indisert for pasienter hvor det er klinisk mistanke om akillesaffeksjon eller annen affeksjon av leggens strukturer.

Utførelse

Pasienten ligger på magen på benken med tærne/ tåballene i benken for å spenne opp plantarfascien og leggmuskulaturen i noe grad. Undersøker sitter ved benkens fotende og undersøker fra calcaneus/ entesen til akilles og proksimalt.

Akilles lengdesnitt 2

 

Tolkning

Ultralyd Trøndelag beskriver tolkning av denne undersøkelsen på filmen. Det finnes lite dokumentasjon på ultralydundersøkelse. Kliniker/ undersøker må opparbeide seg erfaring med hva som er normalanatomi, for å kunne identifisere patologi/ avvik fra det normale.

Referanser

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.