Isometrisk abduksjon skulder

Skrevet av manuellterapeut Tor Åge Baardsen

Hensikten med isometriske tester er å provosere kontraktilt vev og reprodusere kjent smerte. Testene er generelt varierende spesifikke da det ofte belater flere typer kontraktilt vev og eller samtidig provoserer andre nærliggende anatomiske ikke kontraktile strukturer. Det er viktig å opprettholde isometri, Dvs at det ikke skjer bevegelse. Testen tester m supraspinatus og deltoideus. Sistenevnte kan differensieres med isometrisk test i horisontal fleksjon og ekstensjon.

Indikasjon

Isometrisk abduksjon skulder er en del av den “klassiske” skulderundersøkelsen. Testen brukes sammen med aktive og passive prøver i den innledende fasen av skulderundersøkelse, og er derfor indisert hos alle pasienter med skuldersmerter, og misstanke om at skulderen er årsaken til pasientens plager.

Utførelse

Utgangstilling er sittende med overarmene langs siden. Undersøker står bak, ved siden av eller forran pasienten. Pasientens arm plasseres i noen grader abduksjon. Pasienten bes holde stillingen men undersøker appliserer et trykk i adduksjonsretning mot pasientesn arm. Det skal ikke skje bevegelse i skulderleddet under testen.

isometrisk abduksjon skulder3

Tolkning

Tradisjonelt vurderes isometriske tester ut fra smertesvar og kraft. Smerter, men god kraft peker mot tendinitt eller tendinose, mens smerter og nedsatt kraft peker mot partiell ruptur. Nedsatt kraft, men uten smerter peker mot totalruptur eller nevrologisk årsak til pasientens plager (Ombregt et al. 2003).

I følge Ombregt et al. (2003) er smerter ved isometrisk abduksjon forårsaket enten av deltoideus eller supraspinatus affeksjon. Solberg (2002, s 119) angir følgende muskler som skulderens abduktorer: Deltoideus, Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis, Teres minor, Biceps lange hode (om armen er utadrotert først).

Kendall et al. (1993) anngir isometrisk abduksjon med armen langs siden som test for supraspinatus og midtre deltoideus.

Ved ortopediske testene empty can test og full can test utføres isometrisk abduksjon i 90 grader abdusert stilling. Forskjellen på testene er innadrotasjon og utadrotasjon i skulderleddet. Flere studier har funnet tilnærmet lik sensitivitet og spesifisitet for de to testene for å diagnostisere supraspinatus lesjoner (Itoi et al. 1999, Brookham, 2010, Kim et al. 2006). (For utdypende informasjon om empty can test og full can test kommer det fremtidige artikler om disse testene).

Brookham et al. (2010) anngir sideliggende utgangsstilling med 5 grader abduksjon og isometrisk abduksjon som den teststillingen som isolerer supraspinatus best (Brookham et al. 2010, eApendix 1b).

Park et al. (2005) undersøkte sensitivitet og spesifisitet på det de kaller supraspinatus muskel test. Denne gjøres med isometrisk abduksjon med ca 90 grader elevasjon av armen i scapulas plan og enten innadrotasjon eller ingen rotasjon. De fant en sensitivitet for diagnostisering av impingement syndrom på 44,1% og en spesifisitet på 89,5%. Den positive predikasjonsverdien er 88,4% og den negative predikasjonsverdien 46,8%.

Body Examination foreslår følgende tolkning av isometrisk abduksjon skulder:

  • Smerter og eventuelt svakhet peker mot subacromielt impingement syndrom med supraspinatusaffeksjon. For sikrere diagnostisering bør testen kombineres med andre isometriske tester for skulderen og gjerne utføres i flere deler av bevegelsesbanen.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.