External rotation lag sign (ERLS)

Skrevet av manuellterapeut Roar Syltebø

External rotation LAG sign (ERLS) er en av flere LAG sign utviklet fortrinnsvis for å avdekke rotatorcuffrupturer. ERLS er spesifikk men middels sensibel på rupturer i infraspinatus og supraspinatus rupturer. Det vil si en negativ test eksluderer ikke rotatorcuffruptur. Flere forsøk viser at en kan øke spesifisiteten ved å gjenta testen etter injeksjon av cylocain subacromialt.

Indikasjon

External rotation lag sign er indisert ved skuldersmerter med og uten utstråling til arm. Positive impignmentester, andre positive lag signs eller positiv isometritester skulder. ERLS bør testes ved misstanke om infraspinatus eller supraspinatus ruptur.

Utførelse

Testen gjennomføres med paienten sittende. Undersøker holder pasientens arm i 20 grader abduksjon i scapularplanet og albuen 90 grader flektert. Skulderen utadroteres passivt til ytterstilling. Pasienten bes om å holde stillingen mens undersøkeren slipper håndleddet.

Tolkning

External rotation lag sign er beskrevet som en test for infraspinatus og supraspinatus lesjon. Testen regnes som positiv hvis pasienten ikke greier å holde stillingen i maksimal utadrotasjon når undersøker slipper grepet rundt håndleddet. Lag-signets størrelse er proposjonalt med rupturens størrelse

Hertel et al. (1996) beskrev External rotation lag sign, Internal rotation lag sign og Drop sign. De fant en sensibilitet på 70% og en spesifisitet på 100% ved bruk av ERLS for å diagnostisere infraspinatus og supraspinatus lesjoner. Testen var derimot ikke sensitiv for partiellrupturer i supraspinatus. Størrelsen på lag-signet ble funnet å være proposjonalt med størrelsen på lesjonen.

Castoldio et al. (2009) undersøkte sensitiviteten og spesifisiteten til ERLS for å diagnostiere totalrupturer av supraspinatus. Det ble funnet en sensitivitet på 56% og en spesifisitet på 98%.Spesifisiteten økte kraftig ved samtidig ruptur av infraspinatus og teres minor. Også Castoldio og medarbeidere fant en sterk sammenheng mellom størrelsen på rupturen og størrelsen på lag-signet. Lag-signet økte fra 7 grader ved isolert supraspinatus ruptur til 26 grader for ruptur som strekker seg til theres minor.

Walch et al. (1998) beskrev en test de kalte dropp-sign som er tilnærmet identisk med ERLS, men som utføres med 0 grader abduksjon i skulderen. Denne testen ble funnet å være 100% sensitiv og spesifikk for det som beskrives som fase 3 og 4 fett-infiltrasjon i infraspinatus, altså betydlige infraspinatus lesjoner.

Blonna et al. (2010) undersøkte hvor mye supraspinatus har å si for utfallet av External rotation lag sign. De fant at utgangsstillingen med 20 grader abduksjon har stor betydning for supraspinatus’ delaktighet i testen. Ved 20 grader abdusert stilling bidro supraspinatus med 20% av kraften, mens den ikke var av betydning for testens utfall ved 0 grader abduksjon.

Body examination foreslår følgende tolkning av External rotation lag sign:

  • Positiv test peker mot kombinert infraspinatus og supraspinatus ruptur.

Referanser

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.