Flexor digitorum profundus refleks

Skrevet av manuellterapeut Tor Åge Baardsen

Flexor digitorum profundus refleksen er en av strekkrefleksene som brukes i norsk manuellterapitradisjon som en del av de nevrologisk orienterende prøvene for overekstremitetene ved undersøkelse av nakke og skulderpasienter. Ved sentral skade av nervesystemet forventes det en forsterket refleks og ved en perifer skade av nervesystemet forventes det en svekket refleks (Brodal 2007).

Indikasjon

Flexor digitorum reflekstest kan utføres som en del av den nevrologisk orienterende undersøkelsen av nakke og skulderpasienter.

Utførelse

Flexor digitorum produndus reflekstest kan utføres i sittende eller liggende utgangsstilling. Med pasienten sittende støtter pasientens arm mot eget lår i supinert stilling. Pasienten flekterer fingrene lett og undersøker gir ett lett motpress med sine fingre. Med reflekshammeren gir undersøkeren en serie slag mot flexor digitorum profundussenen ved håndleddet (Solberg, 2002). I ryggliggende stilling støtter undersøkeren pasientens underarm på tilsvarende måte. Det er viktig at pasienten er avslappet under testingen og at spenningen i muskelen som testes ikke er for høy (Butler, 2006). Testen bør utføres flere ganger for å teste utholdenheten til refleksen, og det er viktig at testen utføres bilateralt for å sammenligne sidene.

Tolkning

Ved testing av Flexor digitorum profundus refleksen forventes en respons der pasientens andre til femte finger flekteres når reflekshammeren treffer senene. Dette gir et uttrykk for funksjonen i nerverot C8 eller nervus medianus eller nervus ulnaris (Solberg, 2002). Denne testen er ikke beskrevet i andre lærebøker som beskriver reflekstesting av overekstremiteten (Butler, 2006; Hoppenfeld, 1976; Magee, 2007).

I følge anatomisk bakgrunnskunnskap er flexor digitorum profundus muskelen innervert av C8 nerverot (Dahl and Rinvik, 1999). I følge Kendall (2005) innerveres flexor digitorum profundes av C7, C8 og Th1 nerverot, med hovedvekt av C8; de to ulnare bukene av muskelen av n. Ulnaris og de to radiale bukene av n. Medianus (Kendall, 2005). Da det ikke er andre reflekser som kan indikere affeksjon på C8 nivå er det overraskende at ikke reflekstest av flexor digitorum profundus er beskrevet i flere lærebøker.

Forsterket refleks skyldes endringer i sentralnervesystemet (Brodal, 2007; Butler, 2006; Hoppenfeld, 1976; Solberg, 2002). Reflekssvaret påvirkes også av pasientens avspenningsevne og nedadgående hemmende eller forsterkende signaler. Disse betraktningene må derfor tas med i tolkningen av refleksen. Blant annet av den grunn er det viktig alltid å undersøke reflekser bilateralt og for flere ryggmargsnivåer i undersøkelsen.

I Norsk fagtradisjon er det vanlig å rangere refleksene i + (plusstegn) altså fra 0 til ++++. 2 er normal refleks. 0 er ingen refleks, 1 er svekket, 3 er forøket (livlig) refleks og 4 angis ved klonus (Solberg og Kirkesola 2007). Cook og Hegedeus (2012) scorer reflekser med den samme skalaen, men angir scoringen som 0, 1+, 2+,3+ og 4+ (Cook and Hegedus, 2012).

Anatomisk/biomekanisk bakgrunn

En omfattende studie av Henderson og kollegaer (1983) har vist at de vanligste symptomene ved cervikal radikulopati er: smerter i arm, smerter i nakke, smerter scapulært og periscapulært, parestesier, nummenhet, sensoriske endringer, svakhet og svekkede strekkreflekser. I dette materialet hadde 71,2 prosent av personene med cervikal radiculopati svekkelser i spesifikke strekkreflekser (Henderson et al., 1983). I et studie fra 2006 viste Tanaka og kollegaer at personer med C8 radikulopati opplevde smerter interscapulært eller scapulært eller ut mot regia deltoidea. (Tanaka et al., 2006).

Intra- og inter-tester reliabilitet

Det har ikke lyktes Body Examination å finne artikler som har beskrevet intra- og intertester reliabilitet til Flexor digitorum profundus reflekstest.

Testens vitenskapelige kvaliteter

Det har heller ikke vært mulig å finne artikler som har studert validiteten til Flexor digitorum profundus reflekstest. Flere studier har gjort valideringsvurderinger av de dype senerefleksene for overekstremiteten uten å ta med Flexor digitorum refleksen (Lauder et al., 2000; Matsumoto et al., 1996; Wainner et al., 2003). Generelt finner disse studiene lav sensitivitet og høy spesifisitet for de dype senerefleksene.

Systematiske oversiktsartikler

Det har ikke lykkes Body Examination å finne noen oversiktsartikler som har vurdert Flexor digitorum profundus reflekstest.

Body Examination foreslår følgende tolkning av Flexor digitorum profundus reflekstest

Det finnes ikke forskning som støtter bruk av testen i klinisk sammenheng

Men:

  • Svekket eller fraværende Flexor digitorum profundus refleks kan tyde på affeksjon av C8 nerverot eller affeksjon av nervus medianus eller nervus ulnaris.
  • Livlig Flexor digitorum profundus refleks eller klonus kan peke mot sentral nevrologisk skade. Pasienten må utredes videre.
  • Testen må tolkes i lys av, og sammen med anamnesen, de andre nevrologisk orienterende prøvene og helhetsinntrykket av pasienten.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.