Bakre Labrum Skulder Ultralydundersøkelse

Ultralydundersøkelse av skulderen kan være svært nyttig som suplement til klinisk undersøkelse av skuldren. Mange av tilstandene som gir skulderplager kan visualiseres godt ved hjelp av ultralyd, og undersøkelsen kan dermed være svært nyttig både i diagnostikk og for å avklare hva som er beste behandlingsvalg for den enkelte pasienten.

Indikasjon

Ultralydundersøkelse av bakre labrum i skuldra bør brukes som en del av standard ultralydundersøkelse av skuldra. Spesielt ved mistanke om affeksjon av Infraspinatus og bakre kapsel/ labrum. Undersøkelsen bør brukes som et suplement til kliniske tester for skulder.

Utførelse

Undersøker står bak, lateralt for pasienten og pasienten sitter med armen innadrotert mot magen. Infraspinatus vurderes i både lengdesnitt og tverrsnitt. Dorsale leddkapsel og labrum vurderes også. Ved passiv ut- og innadrotasjon av pasientens skulder kan infraspinatus sitt senefeste vurderes.

bakre labrum UL (2)

Tolkning

Ultralyd Trøndelag beskriver tolkning av denne undersøkelsen på filmen. Det finnes lite dokumentasjon på ultralydundersøkelse. Kliniker/ undersøker må opparbeide seg erfaring med hva som er normalanatomi, for å kunne identifisere patologi/ avvik fra det normale.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.