Brachial Plexus Compression Test/ Kompresjon av Plaxus Brachialis

Skrevet av manuellterapeut Tor Åge Baardsen

Brachial plexus compression test ble først beskrevet av Uchihara og kollegaer i 1994 og er en test for å avdekke irritasjon av nerverøtter og perifere nerver som inngår som en del av plexus brahialis.

Indikasjon

Brachial plexus compression test brukes i den kliniske undersøkelsen av nakkepasienter med utstrålende smerter og parestesier til skulder og overekstremitet og man mistenker affeksjon av nervevev/ radikulopati.

Utførelse

Brachial plexus compression test utføres med pasienten i sittende utgangsstilling. Undersøkeren står foran pasienten og presser med tommelen mot plexus brachialis like kranialt for mediale del av clavicula (Magee, 2007; Solberg, 2002; Uchihara et al., 1994).

brachial plexus compression test 2

Tolkning

Reproduksjon av smerter til skulder og arm ved kompresjon av plexus brachialis regnes som positiv test. Smerter lokalt på kompresjonsstedet kan oppstå hos personer også uten affeksjon av nevrologiske strukturer og regnes ikke som positiv test (Magee, 2007; Solberg, 2002; Uchihara et al., 1994).

Anatomisk/biomekanisk bakgrunn

Plexus brachialis ligger lett tilgjengelig for palpasjon kranialt for mediale del av clavicula. Lateralt for mm scalenii (Butler, 2006). Ved sensitivisert nervevev oppstår en mekanisk allodyni der nervevev og omliggende strukturer blir følsomme for trykk og strekk (Butler, 2006; Jull, 2008).

Intra- og inter-tester reliabilitet

Det har ikke lyktes Bodyexamination å finne litteratur som beskriver intra- eller intertester reliabiliteten til Brachial plexus compression test. Bertilson og kollegaer (2003) testet intertester reliabiliteten til en rekke tester for nakke- og skuldersmerter. Blant disse testene har de vurdert palpasjon av plexus brachialis. Det er i denne publikasjonen ikke gitt noen nærmere beskrivelse av utførelse av testen. Dette til tross vil vi ta med deres vurdering her da denne testen uansett måtte ha en del likhetstrekk med Brachial plexus compression test. I den aktuelle studien fant de generell enighet på 68% når pasientens historie var ukjent og 61% når pasientens historie var kjent. Kappa score viste brukbar enighet på henholdsvis 0.27 og 0.22 (Bertilson et al., 2003).

Testens vitenskapelige kvaliteter

Uchihara og kollegaer(1994) har vurdert validiteten til Brachial plexus compression test på 665 pasienter med nakkeproblemer. Disse personene ble vurdert med MR samt kliniske tester for å provosere radierende smerter rundt nakken. De fant at Brachial plexus compression test var meget sensitiv og spesifikk for mekaniske skader i nakken. Testen hadde sensitivitet 69%, spesifisitet 83%, positiv likelyhood ratio 4.1 og negativ likelyhood ratio 0.37 (Uchihara et al., 1994).

Systematiske oversiktsartikler

Det har ikke lykkes Body Examination å finne noen oversiktsartikler som har vurdert Brachial plexus compression test.
I boken ”Orthopedic Physical Examination Tests” har Cook & Hegedus (2012) gitt Brachial plexus compression test en “utility score” på 2, noe som tilsier moderat støtte for bruk av testen

Body Examination foreslår følgende tolkning av Brachial plexus compression test

  • Utstrålende smerter til skulder og overekstremitet ved brachial plexus compression test kan gi mistanke om affeksjon av nerverøtter eller perifere nerver med relasjon til plexus brachialis.
  • Den begrensede forskningen som er gjort på testen viser at den har betydelig spesifisitet og moderat sensitivitet.
  • Body Examination anbefaler at brachial plexus compression test kan brukes i klinisk undersøkelse av nakkepasienter der man mistenker at sensitivisert nervevev er årsaken til pasientens plager.

Referanser

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.