Lhermitte’s sign

Skrevet av manuellterapeut Tor Åge Baardsen

Jean Lhermitte var en fransk nevrolog som i 1924 publiserte en artikkel om en pasient som opplevde støtlignende smerter ved fleksjon av nakken. Testen er blitt kalt Lhermittes tegn og er en test for å avdekke skader på selve ryggmargen eller annen skade eller sykdom på øvre motornevron.

Indikasjon

Lhermittes tegn kan være et tegn på skade eller sykdom på ryggmarg eller andre deler av sentralnervesystemet. Testen har vist lav sensitivitet og er lite egnet som screening, men positiv test kan være en indikasjon på skade eller sykdom hvor pasienten må utredes ytterligere, og kan derfor brukes ved mistanke om denne typen skader/ sykdommer.

Utførelse

Lhermittes tegn utføres med pasienten sittende eller stående. Undersøkeren ber pasienten flektere nakken maksimalt med fokus på nedre cervikal (Cook og Hegedus, 2012; Hoppenfeld, 1976). Testen er også beskrevet sittende med knærne strake på undersøkelsesbenken. Undersøkeren flekterer nakken og løfter ett av pasientens ben samtidig (Magee, 2007). Testen har også blitt beskrevet ved at pasientens nakke ekstenderes maksimalt (Uchihara et al., 1994).

Tolkning

Ved positiv Lhermittes tegn opplever pasienten en skarp smerte (Magee, 2007) eller følelse av elektriske støt i ryggen eller ekstremitetene når nakken flekteres (Hoppenfeld, 1976; Merriam et al., 1986; Uchihara et al., 1994; Viikari-Juntura, 1987). Positiv Lhermittes tegn indikerer at det er en irritasjon av dura eller hjernehinner eller potensielt cervikal myelopati (Magee, 2007). Det kan også være tegn på annen skade eller sykdom på sentralnervesystemet, som multippel sklerose (Kanchandani og Howe, 1982). Lhermittes tegn beskrives også som et sjeldent symptom på B12 mangel (Beringer og Patterson, 1984; Teive et al., 2009)

Intra- og inter-tester reliabilitet

Det har ikke lyktes Body Examination å finne noen publikasjoner som har vurdert testens intra- eller intertester reliabilitet. Siden Lhermittes tegn både kan beskrives som et symptom og som en spesifikk test er dette kanskje ikke unaturlig.

Testens vitenskapelige kvaliteter

Lhermittes tegn har blitt vurdert vitenskaplig av Uchihara og kollegaer (1994). De undersøkte 65 pasienter med MR-cervikal for så å undersøke dem med ulike tester for affeksjon av nerverøtter eller ryggmarg. Lhermittes tegn var bare positiv i 3% av tilfellene der pasientene på MR hadde synlig mekanisk affeksjon av nervevev, altså en svært lav sensitivitet (3%). Svært få av de som ikke hadde mekanisk affeksjon av nervevev hadde positiv Lhermittes tegn. Dermed ble spesifisiteten høy; 97% (Uchihara et al., 1994).

Systematiske oversiktsartikler

Det har ikke lykkes Body Examination å finne noen oversiktartikler som har vurdert Lhermittes tegn.
I boken ”Orthopedic Physical Examination Tests” har Cook & Hegedus (2012) gitt Lhermittes tegn en “utility score” på 3, noe som tilsier minimal støtte for bruk av testen (Cook og Hegedus, 2012).

Body Examination foreslår følgende tolkning av Lhermittes tegn

  • Positiv Lhermittes tegn kan indikere cervikal myelopati, men kan også være en indikasjon på mange andre sykdommer/tilstander som multippel sklerose, vitamin B12 mangel, cancer og som bivirkning av kjemoterapi.
  • Testen har i liten grad blitt undersøkt vitenskapelig, Ett studie har vist at testen har lav sensitivitet og er lite egnet som screening, men at testen er spesifikk.
  • En positiv test vil være en klar indikasjon på skade eller sykdom på ryggmarg eller hjerne og må utredes ytterligere.

Referanser

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.