Undersøkelse ved bekkenplager

gravid bekken.jpg

Siden midten av 90-tallet er det gjennomført en rekke studer på undersøkelse og diagnostikk av bekkenplager. Hovdesaklig i forhold til bekkensmerter under og etter graviditet, men også i forbindelse med Ankyloserende spondylitt.

I år 2000 publiserte Albert og medarbeidere en stor studie hvor hele 2269 gravide kvinner deltok og 15 tester ble vurdert. Deretter ble det utover 2000-tallet gjennomført en rekke studier hvor kombinasjonen av bekkentester ble vurdert sammen. Det ble publisert forskningsresultater og vitenskapelige kvaliteter for disse Multitest Samlingene (MTS). Alle testene i disse multitest samlingene er provokasjonstester, hvor lokalisering av smertene som provoseres til ett eller begge IS-leddene samt symfysen er viktige for tolkningen av testen.

Flere studier har etter hvert kommet til at 7 tester sammen utgjør et svært godt testbatteri for bekkenleddsplager.

Disse testene er:

Distraksjonstest

distraksjons test 3

Kompresjonstest

kompresjonstest 2

Gaenslen’s test

Gaenslens test 5

P4

p4 test 2

Sacral thrust

Sacral thrust 2

FABER test

FABER test 3

Active Straight Leg Raise/ ASLR

ASLR 2

I tillegg til disse provokasjonstestene er smerteangivelse til IS-leddet med testen som kalles Fortin finger test anbefalt i de europeiske retningslinjene for diagnostisering og behandling av bekkenplager.

fortin finger test 3

Det er altså 8 tester som anbefales brukt i undersøkelse og diagnostikk av bekkenplager. For hver testbeskrivelse finner du en utførlig beskrivelse av varianter som er brukt av de forskjellige forskerteamene. I tillegg presenteres forskningsresultater, konklusjoner og en anbefaling om hvordan testene bør brukes.

Les mer på www.bodyexamination.no/tag/IS-ledd

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.