NYE BODY EXAMINATION

Som du alt har oppdaget har Body Examination kommet i ny drakt!

Body Examination ble lansert I 2012 som et norsk nettbasert oppslagsverk for undersøkelse og diagnostikk av bevegelsesapparatet. I perioden 2012 til 2015 ble det jevnt og trutt lagt til innhold. Vi er en ivrig gjeng klinikere som har bidratt med test- og diagnosebeskrivelser.

I 2015 stoppet det derimot opp, og det har dessverre skjedd lite de siste årene. Nå er derimot tiden kommet. Body Examination gjenoppstår i ny drakt. I tillegg er oppslagsverket HELT GRATIS og fritt tilgjengelig for alle. Vi håper dette vil bidra til bedre undersøke, diagnostikk og behandling av pasienter med plager og skader i bevegelsesapparatet.

Vårt mål er å gi klinikere et oppslagsverk og læreverk som gir god læring og faglig fordypning. Vi håper klinikere, både nye og erfarne, bruker Body Examination. Gi oss gjerne innspill til nye artikler og ny forskning som gjøres. Erfarne klinikere er selvsagt hjertelig velkommen til å gi innspill i forhold til nyttige modifikasjoner og tolkninger. Vi håper rett og slett at Body Examination kan bli en del av vår kliniske hverdag.

I Body Examination har vi ikke fasiter og absolutter, men forskningen presenteres og gjennomgås. I tillegg bidrar hver enkelt forfatter og gruppen av forfattere med klinisk erfaring, modifikasjoner og tolkningsmuligheter av testene som beskrives.

Vi håper du tar godt imot og bruker nye Body Examination!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.